Vlerëso politikanët, portalet dhe emisionet

Metriku është platformë e vetme në të cilën mund të gjeni informata të hollësishme dhe vlerësimet rreth kategorive të ndryshme që kanë rëndësi për qytetarët e Kosovës.

Fillo vlerësimin Kalkulatori i ulëseve Rezultatet e zgjedhjeve