Platforma e matjevedhe statistikave të rëndësishme

Metriku është platformë e vetme në të cilën mund të gjeni informata të hollësishme dhe vlerësimet rreth kategorive të ndryshme që kanë rëndësi për qytetarët e Kosovës.

Politikanë

Gjeni biografitë dhe detajet për politikanët dhe partitë politike në Kosovë dhe vlerësoni punën e tyre.

Më shumë
Portalet

Gjeni informatat rreth portaleve më të mëdha online dhe vlerësimet e përdoruesve rreth punës së tyre.

Më shumë
Emisionet

Gjeni informatat rreth emisioneve të famshme mediale lidhur me politikë dhe vlerësoni performancën e tyre.

Më shumë
image

Grafika informative

Gjeni statistikat e paraqitura në forma të ndryshme rreth vlerësimeve të përdoruesve.

  • Shpërndarja e vlerësimeve
  • Statistikat demografike
  • Komentet dhe kritikat
image

Anonimiteti

Të gjitha vlerësimet tuaja janë anonime dhe përdoren vetëm për qëllime të statistikave. Të gjitha vlerësimet e bëra nga ju në platformën Metriku janë private dhe nuk mund të shihen nga të tjerët.

Si funksionon Metriku?

Për të bërë vlerësime në Metriku ju duhet të krijoni një llogari përmes Facebook apo Google.

Këto llogari përdoren vetëm për të parandaluar votime të shumëfishta dhe keqpërdorimet tjera potenciale nga përdoruesit.
Ju poashtu mund të jepni edhe informatat rreth moshës suaj, gjinisë dhe vendbanimit të cilat përdoren për të japur statistika më të hollësishme demografike.


Këto informata nuk janë të obligueshme dhe mund ti largoni ato në cdo kohë.
Ju poashtu mund të bëni edhe komente publike për politikanët përkatës. Në komentet tuaja shfaqet publikisht edhe emri juaj.
Ju mund të vendosni të largoni vlerësimet dhe komentet tuaja nga platforma Metriku në cdo kohë.

Për më shumë na kontaktoni

Vlerësimi juaj është i rëndësishëm.

Vlerësimet tuaja mund të ndihmojnë përdoruesit e platformës Metriku të kenë një pasqyrë të saktë të opinionit të tjerëve rreth kategorive të ndryshmë të rëndësishme.

Saktësia e informatave

Informatat rreth entiteteve të paraqitura brenda platformës Metriku, që përfshijnë biografitë, përshikrimet apo të dhënat tjera të ngjashme bazohen nga të dhënat publike të gjetura në internet. Këto burime mund të jenë ueb-faqet zyrtare të institucioneve të caktuara, Wikipedia, profilet zyrtare në Facebook, ueb-faqet përkatëse të entitetit etj.
Në rast se ju keni më shumë informata rreth një entiteti të caktuar, mund ti dërgoni ato duke klikuar butonin Kontribo më poshtë.
Poashtu nëse mendoni se disa informata janë të pa-sakta na kontaktoni përmes butonit Kontribo.

A ju pëlqen Metriku?

Nëse po, atëherë shpërndani me të tjerët përmes rrjeteve sociale, qe të kemi sa më shumë të dhëna rreth opinionin publik për kategoritë e rëndësishme!