Besian Mustafa

{{ model.rating.toFixed(1) }} {{ model.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vlerësimi juaj:

Votat (2019): 18,350

Partia: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Ditëlindja: 14 Gusht 1984 (Mosha 37)

Pasuria: 133,725.00€

Vendlindja: Prishtinë

Besian Mustafa, u lind më 14.08.1984 në Prishtinë. Shkollimin fillor e ka mbaruar në SH.F.M.U. “Dardania”, në Prishtinë, ndërkaq shkollimin e mesëm në gjimnazin “Sami Frashëri’’ në Prishtinë dhe “Auburn High School” në ShBA.

Studimet bachelor i ka përfunduar në Universitetin La Roche në ShBA, në drejtimet financa dhe kontabilitet, ndërsa studimet Master në Universitetin e Qytetit në New York, ShBA.

Një profesionist i nivelit të lartë me përvojë si menaxher, drejtor dhe anëtar i bordeve të organizatave private, publike dhe jofitimprurëse për më shumë se 10 vite.

Dërgo informata për Besian Mustafa

Shpërndarja e vlerësimeve

Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë

Mosha Të gjithë Femra Meshkuj Pa caktuar
{{ ageRatings.ageRange }} {{ ageRatings.totalRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.totalRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.femaleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.femaleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.maleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.maleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.undefinedRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.undefinedRatings.count.toLocaleString() }})

Statistikat në bazë të qyteteve

{{ cityRating.name }} {{ cityRating.rating.toFixed(1) }} {{ cityRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Statistikat në bazë të shteteve

{{ countryRating.name }} {{ countryRating.rating.toFixed(1) }} {{ countryRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vizitoni poashtu