Zikreta Aliti

{{ model.rating.toFixed(1) }} {{ model.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vlerësimi juaj:

Votat (2019): 736

Ditëlindja: 22 Mars 1975 (Mosha 49)

Vendlindja: Prizren

Partia: Nova Demokratska Stranka (NDS)

PARTIA:Partia e Re Demokratike (NDS)

GRUPI PARLAMENTAR: Lëvizja Vetëvendosje (LVV)

Përkatësia etnike: Boshnjake;

Ditëlindja: 22.03.1975;

Vendlindja: Lubinje e poshtme - Prizren;

Statusi civil: E martuar;

Arsimimi: Shkolla e mesme ekonomike;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Shqipe;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Deputete;

 

Dërgo informata për Zikreta Aliti

Shpërndarja e vlerësimeve

Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë

Mosha Të gjithë Femra Meshkuj Pa caktuar
{{ ageRatings.ageRange }} {{ ageRatings.totalRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.totalRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.femaleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.femaleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.maleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.maleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.undefinedRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.undefinedRatings.count.toLocaleString() }})

Statistikat në bazë të qyteteve

{{ cityRating.name }} {{ cityRating.rating.toFixed(1) }} {{ cityRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Statistikat në bazë të shteteve

{{ countryRating.name }} {{ countryRating.rating.toFixed(1) }} {{ countryRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vizitoni poashtu