Ramiz Kelmendi

{{ model.rating.toFixed(1) }} {{ model.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vlerësimi juaj:

Ditëlindja: 1 Maj 1958 (Mosha 63)

Partia: Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Vendlindja: Pejë

Ramiz Çun Kelmendi i lindur me 01.05.1958 është biznesmen Kosovar, i njohur si ndërmarrësi më i suksesshëm i cili ka themeluar kompaninë Elkos Group e cila tanimë cilësohet si kompania dhe punëdhënësi më i madh dhe më serioz në vend.


Ramiz Kelmendi është i njohur edhe si njeri me ndikim dhe udhërrëfyes i suksesit për gjeneratat e reja të cilat kanë ambicie për rritje dhe zhvillim në biznes.

Dërgo informata për Ramiz Kelmendi

Shpërndarja e vlerësimeve

Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë

Mosha Të gjithë Femra Meshkuj Pa caktuar
{{ ageRatings.ageRange }} {{ ageRatings.totalRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.totalRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.femaleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.femaleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.maleRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.maleRatings.count.toLocaleString() }}) {{ ageRatings.undefinedRatings.average.toFixed(1) }} ({{ ageRatings.undefinedRatings.count.toLocaleString() }})

Statistikat në bazë të qyteteve

{{ cityRating.name }} {{ cityRating.rating.toFixed(1) }} {{ cityRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Statistikat në bazë të shteteve

{{ countryRating.name }} {{ countryRating.rating.toFixed(1) }} {{ countryRating.ratingsCount.toLocaleString() }}

Vizitoni poashtu